FAQ
Vaše podnety
FAQ

Aký je rozdiel medzi nízkoenergetickým a pasívnym domom?
Základný rozdiel je v spotrebe energie. Kým nízkoenergetický dom šetrí oproti klasickej stavbe cca. 60% energie, pasívny dom šetrí až 90%. Tomu samozrejme zodpovedjú aj príslušné opatrenia, ktoré vedú k úsporám energie. Mnoho staviteľov deklaruje svoje domy ako nízkoenergetické, pričom svoje tvrdenia nemajú potvrdené žiadnymi teoretickými výpočtami ani praktickými meraniami.

Aké kritériá musia spĺňať nízkoenergetické domy?
Nízkoenergetické domy musia spĺňať viaceré z nasledovných kritérií: - kvalitné izolácie stien podlahy a strechy bez tepelných mostov,
- kvalitné okná s koficientom prestupu k < 1,1 (pre celé okno, nielen v strede presklenia)
- kontrolované vetranie s rekuperáciou vzduchu
- tepelné čerpadlo a nízkoteplotné vykurovanie
- slnečné kolektory
Aby ste mohli zodpovedne povedať, že Váš dom je nízkoenergetický, je potrebné aplikovať viaceré z týchto kritérií a somozrejne nechať si spočítať ich účinnosť. Nie všetky technológie prinášajú rovnaký efekt pri úspore energií a preto je potrebné hľadať takú kombináciu, ktorá prináša rovnaký efekt pri najnižších investíciách.

Čo máme urobiť, aby bol náš dom nízkoenergetický?
V prvom rade je treba vylúčiť tepelné mosty už pri návrhu domu. Ďalej budete musieť kvalitne izolovať. Doporučujeme izoláciu 15cm z polystyrénu. Toto je hrúbka, kedy ešte môžete zatepľovať jednou vrsvou, takze neplatité nič navyše za prácu, lepidlo fasádu. Ďalej by som odporúčal inštalovať nízkoteplotný vykurovací systém, najlepšie podlahový. V prípade, že necháte inštalovať stropné vykurovanie, tak s ním môžete v zime aj chladiť, je to však cenovo náročnejšie. Ďalej môžete inštalovať niektoré z týchto technológií – slnečné kolektory, kontrolované vetranie, tepelné čerpadlo. Každé z nich výrazne prispeje k úspore energií. Pokiaľ nechcete príliš investovať do kvalitných okien, zabezpečte, aby bolo ostenie okolo okien kvalitne zaizolované.

O koľko je drahší nízkoenergetický a o koľko pasívny dom?
Tu môžeme len variť z vody. Zoberme teoretický príklad domu 200m2, ktorý tvarovo spĺňa architektonické požiadavky, tak zvýšené náklady budú predstavovať 0,5 – 1 mil. Sk pre nízkoenergetický dom a 1-2 mil. Sk pre pasívny dom. To sú len veľmi hrubé čísla a závisia od konkrétnej stavby a použitej technológie.

Aké úspory môžem očakávať od nízkoenergetického a psívneho domu?
Aj tu je ťažko presne odpovedať. Do energeticke potreby domu prispieva veľkým dielom príprava TUV. Jej spotreba je rovnaká v klasickom, nízkoenergetickom aj pasívnom dome a do veľkej miery závisí od srávania sa jeho obyvateľov. Úspory v tomto ohľade môžu priniesť len slnečné kolektory alebo tepelné čerpadlo. Pri priemernej ročnej spotrebe plynu a elektrickej energie u klasického domu na kúrenie a prípravu TUV zhruba 90.000,- Sk ročne (berme dom 200m2 so 4 obyvateľmi) je možné v nízkoenergetickom dome ušetriť zhruba 40.000,- Sk a pri pasívnom dome zhruba 65.000 korún. Konkrétna suma závisí od toho, či sa na prípravu TUV využívajú slnečné kolektory, tepelné čerpadlo alebo obidvoje. Pri tomto modeli je návratnosť prostriedkov zhruba 20 rokov. Ak berieme do úvahy aj rast cien energií, návratnosť sa skracuje na 10-12 rokov.

 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko