Dodávatelia
Hrubá stavba, strecha
Okná, tienenie
Parkety, dlažby
Vzduchotechnika
Inteligentná inštalácia
Tepelná schéma
Tepelná schéma

Pod pojmom tepelná schéma rozumieme šetky komponenty slúžiace na vykurovanie, chladenie a ohrev teplej vody.
Sú to nasledovné technológie:

Slnečné panely
Podlahové vykurovania
Stropné vykurovanie a chladenie
Tepelné čerpadlo
Systémy uloženia prebytočnej slnečnej energie v letných mesiacoch
Ohrev teplej úžitkovej vody
Riadiaci systém

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že riešenie tepelnej schémy je jednoduché, môžete tým poveriť len renomovanú firmu, ktorá má v tejto oblasti bohaté skúsenosti a všetko by to mala integrovať jedna firma. Tu sme sa obrátili na českú firmu Animatrans, ktorá nám dodalal a inštalovala všetku technológiu a hlavne veľmi efektívny riadiaci systém, ktorý zabezpečoval spoluprácu jednotlivých komponentov. Výsledok si budete môcť pozrieť v poskytnutých fotografiách.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko