Dodávatelia
Hrubá stavba, strecha
Okná, tienenie
Parkety, dlažby
Vzduchotechnika
Inteligentná inštalácia
Tepelná schéma
Okná, tienenie

Výber okien bol jeden jeden z prvých závažných rozhodnutí pri relizácii projektu. Nakoľko stavba mala byť referenčná, bolo dôležité, bay okná spĺňali predpísané požiadavky. V prvom rade sme museli rozhodnúť a kvalite presklenia. V tomto rade sme sa rozhodovali medzi izolačným trojsklom a technológiou Heat Mirror (umiestnenie tepelnej fólie medzi dve sklá). Druhá technológia je kvalitnejšia, ale aj drahšia (používa sa hlavne pri hliníkových oknách na kompenzovanie malého tepleného odporu rámu) a preto sme sa rzhodli pre izolačné trojsklo s koeficientom odporu k=0,6. Pri výbere typu rámu sme váhali medzi drevenými a plastovými rámami. Obidve technológie sú vhodné na použitie v pasívnych domoch za predpokladu, že sa dodržia kvalitatívne požiadavky. Pri plastových oknách musia byť použité kvalitné profily minimálne 5-komorové (so šírkou rámu od 75mm), pri drevených oknách musia byť použité široké kvalitné rámy prípadne ešte zateplené hliníkovými izolačnými lištami z vonkajšej strany. Z dôvodu potrebnej starostlivosti o drevené rámy sme sa rozhodli pre plastové okná. Jednali sme s firmami Noves a Incon, ktoré dodávajú okná z overených profilov a predstavovali najlepší pomer kvality a ceny. Ani jeden z výrobcov však nemá vo svojom sortimente okná certifikované pre pasívne domy. Okrem toho, okná do pasívnych domov musia byť aj osadené špeciálnymi technológiami, s ktorými boli na Slovensku len minimálne skúsenosti. Kontaktovali sme preto dodávateľa z Českej republiky, firmu Gromathic, ktorá dodáva okná z profilov Veka Topline Plus, ktoré sú určené pre pasívne domy. Šírka rámu je 110mm a pri presklení k=0,6 bol celkový tepelný koeficient okna vrátane osadenia menší ako 0,8. (Pri tom je treba si uvedomiť, že väčšina slovenských firiem deklaruje koeficient prestupu tepla k=1,1. Tento koeficient dosahujú len v strede presklenia a celé okno vrátane osadenia má koeficient prestupu tepla okolo 2). Okná boli aj vzduchosne utesnené špeciálnou páskou, nakoľko pre pasívne technológie nestačí obyčajná PUR pena.

Výber tienenia nebol tiež jednoduchý. Najprv sme sa museli rozhodnúť medzi žalúziami a roletami (jednoznačne sme uprednostňovali exteriérové tienenie, pretože to zachytáva aj tepelnú zložku svetla). Po praktickom predvedení sme sa rozhodli pre žalúzie šírky 90mm, nakoľko rolety v zatiahnutej polohe predstavovali príliš veľké zatienenie. Z viacerých dodávateľov sme nakoniec vybrali firmu Lamelland. Rozhodovalo prito to, že jeto veľká a skúsená firma, že sú sami výrobcom roliet a žalúzií (a nielen predajca), že nám vedeli garantovať dobrú kvali a v neposlednom rade, že nám dali na žalúzie aj dobrú cenu. Osvedčeným dodávateom pre vnútorné horizontálne a vertikálne žalúzie posuvné japonské panelové steny a interiérové rolety je profesionálny dodávateľ žalúzií firma Wropoll.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko