Dodávatelia
Hrubá stavba, strecha
Okná, tienenie
Parkety, dlažby
Vzduchotechnika
Inteligentná inštalácia
Tepelná schéma
Hrubá stavba, strecha

Pri výbere firmy predodávku stavby sme uskutočnili výber asi zo 6 firiem. Pri predložení výkazu výmer bola cena za dodávku takmer rovnaká u všetkých, pretože ceny stanovili podľa štandardného cenníka. Vo výkaze výmer sme mali viacero chýb, ktoré sme odhalili hneď alebo až v priebehu výstavby. Dôležité je, že firmy stanovili jednotkovú cenu za poskytnuté práce. Pri výbere sme zohľadňovali hlavne ukázané referencie, kde sme mohli overiť kvalitu vykonaných prác a postoj firmy k novým technológiám. Takisto sme uvítali poskytnutú zľavu k vykonaným prácam. Nakoniec sme vybrali firmu Staviob, ktorá nasjlepšie spĺňala naše požiadavky. Náš výber sa ukázal ako veľmi dobrý hlavne po tom, čo sme zistili, že stavbyvedúci je veľmi naklonený technológiám pasívnych domov a je veľmi konštruktívny k riešeniu vzniknutých problémov. Vybraná firma nakoniec nedokončila stavbu, pretože ďalšie práce boli roztieštené na veľmi dlhé obdobie (z dôvodu inštalácie viacerých moderných systémov s ktorými sme nemali skúsenosti) a veľká stavebná firma by musela permanentne prerušovať práce kvôli časovým prestojom iných špecializácií. (Jednalo sa hlavne o inštaláciu inteligentných elektrických systémov, inštaláciu nízkoteplotného kapilárneho vykurovania, vzduchotechniky a pod...). Tieto práce sme riešili ako subdodávky od živnostníkov, čo sa tiež ukázalo ako nie veľmi dobré riešenie. Firma Staviob nám zabezpečila aj relizáciu plochej strechy.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko