Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Špecifické konštrukčné postupy

Z nedostatku skúseností v určitých oblastiach sme museli sami pripraviť niektoré technologické postupy a dať inštrukcie stavebnej firme. Najzložitejšou úlohou bolo zateplenie, kde skúsenosti so zateplením 25 cm nemala žiadna firma. Rozhodli sme sa zateplenie realizovať z dvoch vrstiev vzájomne posunutých do väzby. Spodnú vrstvu hrúbky 10 cm sme kotvili hmoždinkami dlhými 22 cm (kotvenie do pórotermu je veľmi náročné, pretože pri zvŕtaní sa vnútorné prepážky lámu). V miestach betónových pilierov a stropov sme kotvili hmoždinkami dlhými 30 cm, kde uchytenie 4-5 cm bolo v betóne dostačujúce. Druhú vrstvu sme celoplošne lepili s nanesením lepidla 8mm hrebeňom. Spodnú lištu v tvare písmena „S“ sme si nechali vyrobiť v klampiarstve. Kvôli prerušeniu tepelného mosta sme ho nekotvili o stenu, ale uchytávali sme ju špeciálnymi skrutkami do sádrokartónu. Nerovnosti sme vyrovnávali perlitovou termomaltou.
Podobnou technologickou novinkou bolo aj omietanie stropov na kapilárne vykurovacie systémy. Tu predpisoval dodávateľ technologický postup. Na strop sa najprv nalepil polystyrén o hrúbke 5 cm. Na okrajoch bol polystyrén zošikmený pre lepšie napnutie kapilárnych rohoží. Na okrajoch sa medzera vypĺňala termomaltou vo viacerých vrstvách a samotné rohože sme omietali vápennosádrovou omietkou.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko