Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Tepelná schéma

Pred návrhom tepelnej schémy je potrebné ujasniť si technológiu, ktorú chcete v dome využívať na kúrenie a prípravu TUV. Nemusíte mať vybraté konkrétne zariadenie, ale musíte mať vybraný princíp, na základe ktorého bude pracovať (napríklad tepelné čerpadlo vzduch-voda, zem-voda...), princíp vykurovania a pod.
My sme sa rozhodli inštalovať nasledovné komponenty:
a) tepelné čerpadlo voda-voda. Ako zdroj tepla máme dve alternatívny a to narážanú studňu a zemný výmenník pred domom. Obidva systémy budú zapojené do schémy a budeme vyhodnocovať, ktorý je výhodnejší. V referenčnej stavbe sme použili tepelné čerpadlo od firmy IVT.
b) slnečné kolektory budú inštalované na plochej streche. Celková plocha bude závisieť od finančných možností pred koncom projektu. Predpokladáme však, že plocha kolektorov bude mierne predimenzovaná vzhľadom na veľkosť rodinného domu a počet jeho obyvateľov. Predpokladáme, že kolektory plne pokryjú požiadavky na teplú úžitkovú vodu v mesiacoch apríl-október a čiastočne aj vo februári, v marci a v novembri. Prebytky zo slnečných kolektorov v letných mesiacoch budú ukladané do zemného výmenníka.
c) akumulačná nádrž bude uchovávať energiu zo slnečných kolektorov. Nakoľko plocha kolektorov bude mierne predimenzovaná, akumulačná nádrž bude mať objem 800 litrov.
d) Studená voda bude najskôr predhriata v akumulačnej nádrži a neskôr dohriata v tepelnom čerpadle, ktoré obsahuje aj 150 litrový bojler. V prípade, že bude v akumulačnej nádrži voda dostatočne teplá, TČ sa nebude zapínať.
e) vykurovanie – aj keď v pasívnych domoch sa zvyčajne neuvažuje s aktívnym vykurovacím systémom (referenčný dom má výpočtovú potrebu tepla do 6 kW), rozhodli sme sa dohrievanie objektu riešiť podlahovým a stropným vykurovaním. Boli použité kapilárne systémy, ktoré zabezpečujú rovnomerné rozloženie teplôt. Súčasné použitie podlahy a stropu na vykurovanie umožní zväčšenie vykurovacej plochy a tým zníženie teploty vykurovacieho média. Predpokladáme, že stavbu bude možné vykurovať už vodou o teplote 22-24°C. Okruhy stropného a podlahového vykurovania sú oddelené, čo umožní v lete využitie stropov na chladenie stavby vodou zo studne.
f) riadenie – pretože stavba obsahuje viacero technologických prvkov, rozhodli sme sa inštalovať riadiaci systém HLC, ktorý zabezpečí spoľahlivé a efektívne riadenie celého systému
g) tepelná schéma – z dôvodu nedostatku znalostí sme požiadali o projektovanie tepelnej schémy odborníkov z ČR. Tepelná schéma je síce mierne predimenzovaná, ale to je spôsobené hlavne skutočnosťou, že referenčná stavba má za cieľ overiť niektoré prevádzkové režimy a nájsť najúspornejší variant prevádzky. Potrebujete vykonať energetický certifikát budovy, zaujíma vás energetická certifikácia a energetické certifikáty?
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko