Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Kontrolované vetranie

Na rozvody kontrolovaného vetrania sa myslelo už pri príprave projektu a to hlavne tým, že bolo potrebné určiť miesta prestupu potrubí prívodného a odchádzajúceho vzduchu. V čase projektovania domu ešte nebola spracovaná projektová dokumentácia domu, ale bolo pamätané na znížené sádrokartónové stropy, kadiaľ budú vedené potrubia. Aj keď tento postup nebol technologicky správny, v tom čase existoval na Slovensku len jeden dodávateľ kontrolovaného vetrania, ktorý zhotovoval projekty len pre svoje zariadenia, my sme chceli mať možnosť voľby technológie v neskoršom období.
Čo sa týka technológie, rozhodli sme sa pre rekuperačnú jednotku od firmy Paul, ktorá má dlhú tradíciu a hlavne veľmi vysokú účinnosť rekuperácie. Okrem toho je táto jednotka veľmi úsporná (používa 24V napájanie ventilátorov) a tichá. Celý dom sme rozdelili na 4 samostatné zóny. Každá zóna má samostatne riešený prívod a odvod vzduchu, vrámci jednej zóny sa vzduch privádza na jednom mieste a štrbinou pod dverami sa odvádza do miestnosti s odsávacím potrubím. (napríklad vzduch sa privádza do detskej izby a odvádza sa zo šatníka). Rekuperačná jednotka umožňuje vložiť do potrubia ohrievacie teleso (elektrické alebo teplovodné), ktoré môže podľa potreby ešte dohrievať privádzaný vzduch.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko