Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Použité technológie

Koncepcia použitej technológie by mala byť jasná v štádiu projektovej prípravy, ale nie je nevyhnutnou podmienkou. Výstavba nášho referenčného domu trvala 2 roky a definitívna koncepcia použitých technológií bola prijatá až v druhom roku výstavby. To sa samozrejme netýkalo kontrolovaného vetrania, pretože bolo zrejmé, že bude použité v stavbe, a preto sme umiestnili zemný register ešte pod hrubú stavbu. Otázkou bolo len to, či sa použije aj na vykurovanie alebo či bude inštalovaný samostatný systém nízkoteplotného vykurovania. Pri rozhodovaní o použitých technológiách si budete musieť odpovedať na nasledovné otázky:
- ak budete vykurovať vzduchotechnickou jednotkou, akým spôsobom bude dohrievať vzduch? Teplou vodou alebo elektrickou špirálou?
- použijete tepelné čerpadlo, ak áno, aký bude zdroj tepla pre čerpadlo? Budete ho používať aj na prípravu TUV?
- v prípade, že budete vykurovať TČ, akým spôsobom budete odovzdávať teplo do stavby? Bude to podlahovým, stenovým alebo stropným kúrením? Ak bude mať stenové alebo stropné kúrenie, budete chcieť ním aj chladiť?
- ak použijete slnečné kolektory, chcete ich len na prípravu TUV alebo aj na kúrenie? Kam umiestnite prebytočnú tepelnú energiu v lete?

Použité technológie závisia samozrejme aj od Vašich finančných možností. Vo všeobecnosti však platí, že čím viac investujete do nákupu technológie, tým menej Vás bude stáť prevádzka domu.
Na záver je dobre povedať, že všetky technologické komponenty by ste mali mať od jedného dodávateľa, ktorý zabezpečí ich riadenie a efektívne vyžitie. Nestane sa Vám potom prípad, kedy klimatizácia ochladzovala stavbu a kúrenie ju zas ohrievalo, takže v miestnosti bola tepelná pohoda, ale za cenu obrovského množstva premrhanej energie.

Technologickú prípravu sme začali už pri zakladaní stavby. Pod stavbou sme umiestnili zemný výmenník do hĺbky cca. 1m o celkovej dĺžke 500m. Tento sa bude v lete využívať na odvádzanie prebytkov zo slnečných kolektorov a v zime bude zas slúžiť ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlo. Takisto sme pod stavbu umiestnili zemný register, ktorý bude vyžívať kontrolované vetranie (vzduchotechnická jednotka). V zimných mesiacoch bude predhrievať nasávaný vzduch a v lete zas ochladzovať. Výmenník má dĺžku zhruba 30m a nachádza sa v priemernej hĺbke 1,8m.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko