Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Okná a tienenie

Výber okien na referenčnú stavbu bol pomerne náročný proces spojený s prieskumom a možnosťami s ohľadom na kvalitatívne parametre a na ceny. Museli sme pri tom dbať na to, aby okná zachovali tepelnoizolačné vlastnosti pasívneho domu. Z porovnania pomeru cena/kvalita najlepší pomer získali plastové 5-komorové okná Noves a Incon, ale ich parametre boli na hranici použitia v pasívnych domoch. Zisťovali sme aj cenu hliníkových okien, ale tu bola cena príliš vysoká aj z dôvodu, že na dosiahnutie kvalitatívnych parametrov pasívnych domov bolo potrebné použiť veľmi kvalitné presklenie.
Nakoniec sme sa rozhodli pre vysokokvalitné okná z profilov VEKA Topline plus, určené výhradne pre pasívne domy s presklením z izolačného trojskla. Dodávku aj inštaláciu realizovala česká firma Gromathic, ktorá má dlhodobé skúsenosti s výrobou a inštaláciou takýchto okien. Okná boli inštalované s použitím špeciálnej technológie, ktorá zabraňuje prenikaniu vzduchu popri rámoch okna.
Súčasne s veľkými presklenými plochami sme museli riešiť aj tienenie stavby. Rozhodli sme sa pre použitie vonkajších žalúzií, ktoré sme ukryli pod izoláciu fasády. Tento detail je dosť náročný na izolovanie, pretože do mechanizmu žalúzie prúdi voľne studený vzduch, ktorý by mohol ochladzovať preklad nad hrorným rámom okna. Aby sme zabránili vzniku takéhoto výrazného tepelného mosta, použili sme okenné otvory ako bezprekladové, pričom priestor nad oknom sme vyplnili slepým rámom okna (rozšírenie horného rámu) až o šírku 25cm. Na tento slepý rám sa inštaloval mechanizmus žalúzie, pričom sa ani v jednom mieste nedotýkal steny a nespôsobil tepelný most. Vo dvoch prípadoch sa stalo, že tento slepý rám nemohol mať požadovanú šírku a mechanizmus žalúzie siahal až na múr. V tomto prípade sme medzi žalúziu a stenu vložili polystyrén. Osvedčeným dodávateom pre vnútorné horizontálne a vertikálne žalúzie posuvné japonské panelové steny a interiérové rolety je profesionálny dodávateľ žalúzií firma Wropoll.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko