Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Stavebné materiály

Pre referenčnú stavbu sme zvolili ako stavebný materiál kombináciu železobetónových nosných stĺpov (kvôli veľkým rozponom) a dierovanú tehlu hrúbky 30 cm. Stropy boli riešené ako železobetónové s dvojitým armovaním hrúbky 22 cm.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko