Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Predpokladané parametre

Je vhodné stanoviť si hneď na začiatku, aké parametre z hľadiska tepelných úspor očakávate od vášho domu. S tým totiž súvisia nielen hrúbky izolácie strechy a stien, ale aj počet a veľkosť okien, orientácia a podobne. Pokiaľ seriózne uvažujete o nízkoenergetickom alebo pasívnom dome, je dobré nechať si spočítať tepelnú stratu objektu ešte pred začiatkom výstavby, aby ste mohli prípadne niektoré parametre ešte upraviť. V prípade našej referenčnej stavby sme nechali urobiť výpočet tepelných strát špecializovanej agentúre a výsledná strata bola 25 kWh/m2a, čo reprezentuje pomerne kvalitný nízkoenergetický dom, ale zďaleka nedosahuje parametre pasívnych domov. Následne sme preto prijali opatrenia znižujúce tepelné straty a to použitie kvalitnejších okien, zvýšenie hrúbky izolácií na stenách o 5 cm a zvýšenie hrúbky izolácií na streche o 10 cm.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko