Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Architektonické riešenie

Je jasné, že projekt nízkoenergetického domu (nie to ešte pasívneho) by ste len veľmi ťažko hľadali v katalógoch hotových projektov, aj keď sme našu snahu začínali práve tu. Nakoľko sme v katalógoch nenašli ani vzhľadovo dom, ktorý by nám vyhovoval, rozhodli sme sa nájsť architekta, ktorý by naprogramoval dom podľa našich predstáv. Z bežne dostupných zoznamov sme vybrali 8 architektov a oslovili sme ich s požiadavkou na predloženie ponuky. Títo architekti nemali vo väčšine prípadov žiadne skúsenosti s realizovaním nízkoenergetických stavieb a preto sme upustili od tejto podmienky a rozhodli sme sa, že budeme sami dozerať na dodržiavanie princípov pasívnych domov. Z predložených ponúk sme troch vyradili okamžite, pretože nám architektonicky vôbec nevyhovovali. Ostatné ponuky sme veľmi dôsledne vyhodnocovali, pričom sme si stanovili vyhodnocovacie okruhy a každému kritériu sme priradili rôznu váhu. Nakoniec to vyhralo navrhované riešenie, ktoré sa neskôr pretransformovalo do referenčnej stavby.
Tu by som chcel venovať pár riadkov cene projektu. Na západ od našich hraníc je normálne, keď projekt stojí 5-10% z ceny diela. U nás sa každý snaží na architektoch ušetriť, ale to je práve miesto, kde by sa šetriť nemalo. Veď architektonické riešenie je to, čo dá vášmu domu hodnotu a nebudete to môcť už nikdy zmeniť. Môžete šetriť na oknách, parketách, nábytku, to všetko sa dá s väčšími alebo menšími problémami vymeniť, ale architektúra sa zmeniť nedá. Okrem toho, dom ktorý si sami postavíte vás bude reprezentovať do budúcnosti. Katalógové domy sú často spojené s množstvom kompromisov a ďalšie kompromisy budete musieť prijať počas výstavby, tak aby sa vám nestalo, že začnete nenávidieť vlastný dom ešte pred tým, ako sa doň nasťahujete.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko