Pred začiatkom
Architektonické riešenie
Predpokladané parametre
Stavebné materiály
Okná a tienenie
Použité technológie
Kontrolované vetranie
Tepelná schéma
Špecifické konštrukčné postupy
Fotogaléria
Pred začiatkom

Aby sme overili technologické a finančné možnosti nasadenia týchto technológií na Slovensku, rozhodli sme sa zhotoviť referenčnú stavbu pasívneho domu. Táto stavba nie je sponzorovaná žiadnym dodávateľom stavebných materiálov ani technológií a preto má za cieľ pozrieť sa objektívne na problematiku pasívnych domov na Slovensku. Na stavbe bola zároveň testovaná možnosť aplikácie systémov „inteligentných domov“, ktoré by mali ďalej viesť k zvýšeným úsporám energií.
Myšlienka postaviť pasívny dom vznikla zhruba v roku 2003. Pri snahe získať nejaké podkladové materiály sme narazili na problém totálneho nedostatku praktických skúseností. Na akademickej pôde existovalo viacero „odborníkov“, ktorí teoreticky ovládali uvedenú problematiku, ale nikdy žiadny pasívny dom nerealizovali a neboli schopní poskytnúť praktické rady. Rozhodli sme sa preto túto problematiku detailnejšie naštudovať zo slovenskej a zahraničnej literatúry, konzultovať problémy s odborníkmi zo zahraničia (hlavne z ČR) a celú výstavbu riešiť dodávateľským spôsobom. V tom čase sme ešte nevedeli, že sme si zobrali úlohu nad naše sily, ale vďaka pomoci externých partnerov sa nám podarilo túto úlohu zvládnuť. Ako sme ju zvládli, to už posúďte sami.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko