Občianske združenie
Aktivity
Články a materiály
Kontakt
Aktivity

Jedným z dôvodov pre vznik Občianskeho združenia bola aj snaha o získanie dotácií z dostupných národných aj zahraničných zdrojov. Sídlo Občianskeho združenia je v Bratislave, čo vylučuje možnosť získať podporu zo štrukturálnych fondov. Je to paradox, ale v Bratislavskom kraji nie je treba využívať obnoviteľné zdroje energie, nie je treba šetriť energie a ani chrániť životné prostredie. Napriek tomu sme za dvojročné obdobie spracovali a predložili 6 projektov. Bohužiaľ tieto projekty neboli podporené (v jednom prípade bol projekt vylúčený kvôli jednému chýbajúcemu podpisu...) a je zrejmé že ani v zahraničí (agentúra IEE) nie sú príliš podporované slovenské projekty.
Pokúšali sme sa aj priamo apelovať na Ministerstvo hospodárstva, aby začalo viesť dialóg v predmetnej veci, ale boli sme odbití štandardnými zdvorilostnými frázami.
Pravidelne sa zúčastňujeme seminárov a konferencií s touto problematikou a to aj v zahraničí. K problematike pasívnych domov sme vydali informačný leták a pripravujeme vydanie série článkov do odborných časopisov a následne aj publikácie.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko