Občianske združenie
Aktivity
Články a materiály
Kontakt
Občianske združenie

Občianske združenie Pasívne domy
Problematika výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov je na Slovensku veľmi podceňovaná, hlavne oficiálnymi inštitúciami, ako sú Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo výstavby a verejných prác, Ministerstvo životného prostredia a takisto špecializovanými agentúrami. Napriek tomu, že Európska komisia zaviazala všetky členské štáty zvýšiť podiel obnoviteľných energií na celkovej energetickej potrebe, predchádzajúca ani súčasná vláda nevenujú žiadnu pozornosť tejto problematike a namiesto toho bude treba platiť vysoké pokuty. Pritom v okolitých štátoch je bežné, že vlády priamo alebo nepriamo podporujú opatrenia vedúce k úspore energií a využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Môže to byť buď priamymi dotáciami (napríklad pri rekonštrukcii starších domov na štandard nízkoenergetických domov, dotáciami do technológií – napr. tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov) a nepriamymi dotáciami, ako sú napr. znížené sadzby DPH, vykupovanie energií vyprodukovaných pri používaní fotovoltaických článkov či malých vodných elektrární, zriaďovaním sietí bezplatného poradenstva a pod.
V snahe propagovať nízkoenergetickú výstavbu sme založili Občianske združenie Pasívne domy, ktorého cieľom je propagovať tieto technológie a pôsobiť na vládu a iné zodpovedné inštitúcie, aby začali brať vážne možnosti, ktoré poskytujú tieto technológie.
 
 
  Copyright © 2007 - Občianske združenie Pasívne domy | Design by M. Macko